BILTEN DEET 313-2019

Poštovane profesorice i profesori,

molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do ponedeljka, 30.9.2019. godine.

Direktor DEET
Prof. dr Boris Dumnić

Master radovi

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1 Kristina Nikolić

Projektovanje aktivnog niskopropusnog filtra u
0,18 µm „CMOS” tehnologiji

1. dr Mirjana Damnjanović, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Miodrag Đukić, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Jelena Radić, doc., 
FTN, Novi Sad, mentor.
  2 Jovana Zoranović Softverska implementacija memfraktora – generalizovanog električnog elementa sa memorijom 1. dr Anamarija Juhas, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Jovanka Pantović, red. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Staniša Dautović, doc., 
FTN, Novi Sad, mentor.
  3 Miroslav Pavlović Uticaj strujnih merenja na proračun statičke estimacije stanja u prenosnim mrežama 1. dr Aleksandar Erdeljan, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Milan Gavrić, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Goran Švenda, red. prof, 
FTN, Novi Sad, mentor.

Konkurs za izbor u zvanje

Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje:saradnik u nastavi, za užu naučnu oblast: Primenjeno softversko inženjerstvo, i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od 1 (jedne) godine, i imenuje Komisiju za pisanje Izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Ranko Popović, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Primenjeno softversko inženjerstvo, predsednik Komisije,
2. dr Branislav Atlagić, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Primenjeno softversko inženjerstvo, član Komisije,
3. dr Aleksandar Kupusinac, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Primenjene računarske nauke i informatika, član Komisije.

Kandidat je Tanja Radojčić.

Katedra za telekomunikacije i obradu signala predlaže ekvivalenciju uže naučne oblasti “Telekomunikacije” sa “Telekomunikacije i obrada signala” za:

– dr Nikola Simić, istraživač – saradnik na Fakultetu tehničkih nauka.

Angažovanje saradnika sa Fakulteta tehničkih nauka u Gimnaziji Jovan Jovanović Zmaj

Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo predlaže angažovanje saradnika, u zvanju asistenta, u izvođenju oblika nastave u Gimnaziji „Jovan Jovanović Zmaj”:

– Stefan Dejanović 
– Saša Tošić

Ukupno angažovanje asistenta Stefana Dejanovića bi iznosilo 20% pune radne norme (4 (četiri) časa nedeljno)), a ukupno angažovanje asistenta Saše Tošića 30% pune radne norme (4 (četiri) časa nedeljno u specijalnim odeljenjima)).

Oslobađanje plaćanja troškova školarine DAS     

Katedra za električna merenja predlaže oslobađanje plaćanja troškova školarine doktorskih akademskih studija:

– Anica Milovanović