BILTEN DEET 315-2019

Poštovane profesorice i profesori,

molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do ponedeljka, 14.10.2019. godine.

Direktor DEET
Prof. dr Boris Dumnić

Master radovi

R. br. Student Naslov rada Komisija
  1 Milica Dukić  

Zaštita transformatora

 

1. dr Goran Švenda, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Srđan Vukmirović, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Duško Bekut, red. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.
  2 Kristijan Salaji Implementacija mehanizma za razmenu podataka po ugledu na „Apache Kafka” arhitekturu 1. dr Darko Čapko, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Milana Bojanić, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Branislav Atlagić, doc., 
FTN, Novi Sad, mentor.
  3 Aleksandar Antić Primena neuronskih mreža u klasifikaciji histopatoloških slika tumora dojke 1. dr Tatjana Grbić, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Gorana Mijatović, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Nikša Jakovljević, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Tatjana Lončar Turukalo, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.
  4 Slavka Trakilović Impedantna metoda za određivanje lokacije jednopolnog kvara u distributivnim mrežama 1. dr Goran Švenda, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Srđan Vukmirović, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Duško Bekut, red. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.
  5 Dragana Vidrić Аnaliza rada relejne zaštite u severnoameričkim distributivnim mrežama 1. dr Goran Švenda, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Srđan Vukmirović, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Duško Bekut, red. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.
  6 Miljan Ubiparip Pregled metoda za visokonaponski prenos jednosmernom strujom 1. dr Đura Oros, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Boris Stojić, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Darko Marčetić, red. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.
  7 Miloš Adamović Komunikacioni protokoli u automobilskoj industriji i automatizaciji 1. dr Đura Oros, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Boris Stojić, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Darko Marčetić, red. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.

Doktorske disertacije

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog Izveštaja Komisije o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije:

R. br. Student Naslov rada Komisija
  1  

Miloš Radosavljević

Novi algoritam za kompresiju seizmičkih podataka velike amplitudske rezolucije 1. dr Dubravko Ćulibrk, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Tatjana Lončar Turukalo, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Vladimir Petrović, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, član,
4. dr Tibor Lukić, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, član,
5. dr Jelena Nikolić, doc., 
Elektronski fakultet, Niš, član.