BILTEN DEET 326-2019

Poštovane profesorice i profesori,

molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do ponedeljka, 30.12.2019. godine. 

Direktor DEET
Prof. dr Boris Dumnić

Predlažem Izbornom veću Departmana da izabere:

1. Tanja Radojčić,

u zvanje: saradnik u nastavi, za užu naučnu oblast: Primenjeno softversko inženjerstvo, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme od 1 (jedne) godine.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, od 17.12.2019. do 24.12.2019. godine.