BILTEN DEET 329-2020

Poštovane profesorice i profesori,

molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do ponedeljka, 27.01.2020. godine.

Direktor DEET 
Prof. dr Boris Dumnić

Konkurs za izbor u zvanje

Katedra za elektroniku predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje:asistent, za užu naučnu oblast: Elektronika, i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od 3 (tri) godine, i imenuje Komisiju za pisanje Izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Vladimir Rajs, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektronika, predsednik Komisije,
2. dr Laslo Tarjan, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Mehatronika, robotika, automatizacija i integrisani sistemi, član Komisije,
3. dr Predrag Teodorović, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektronika, član Komisije.

Kandidati su Jovana Zoranović i Milan Božić.

Predlažem Izbornom veću Departmana da izabere:

1. Anamarija Juhas,

u zvanje: redovni profesor, za užu naučnu oblast: Teorijska elektrotehnika, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na neodređeno vreme.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Univerziteta u Novom Sadu, broj 1595, od 15.12.2019. do 15.01.2020. godine.

2. Zoran Simendić,

u zvanje: asistent sa doktoratom, za užu naučnu oblast: Elektroenergetika, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa 5% radnog vremena na određeno vreme od 3 (tri) godine.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, od 10.01.2020. do 17.01.2020. godine.

Tehnička rešenja

Katedra za elektroniku predlaže Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji recenzije tehničkog rešenja:

MSc Branislav Batinić, dr Jovan Bajić, dr Vladimir Rajs, MSc Miloš Arbanas, MSc Nenad Kulundžić „Elektronski sistem za merenje boje štampanih uzoraka na bazi kolorimetrijske metode”,

vezane za III43008 projekat, koje su recenzirali:

1. dr Dušan Grujić, docent, ETF, Univerzitet u Beogradu,
2. dr Milan Kovačević, vanredni profesor, PMF, Univerzitet u Kragujevcu.