BILTEN DEET 331-2020

Poštovane profesorice i profesori,

molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do ponedeljka, 10.02.2020. godine.

Direktor DEET 
Prof. dr Boris Dumnić

Master radovi

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1 Biljana Bijelić Primjena distribuiranih elektroenergetskih resursa na rješavanje preopterećenja u savremenim elektrodistributivnim mrežama 1. dr Duško Bekut, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Aleksandar Erdeljan, red. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Nenad Katić, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.
  2 Smilja Medić Analiza pouzdanosti i isplativosti ulaganja za različite nivoe
automatizacije distributivne mreže
1. dr Duško Bekut, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Aleksandar Erdeljan, red. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Nenad Katić, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.
  3 Vanja Stupar Regulacija frekvencije pomoću uređaja za skladištenje energije u izolovanim elektroenergetskim sistemima 1. dr Neven Kovački, doc., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Aleksandar Erdeljan, red. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Željko Popović, doc.,
FTN, Novi Sad, mentor.

Pupinova nagrada Matice srpske

Katedra za telekomunikacije i obradu signala predlaže kandidata za dodelu Pupinove nagrade Matice srpske, studenta Vukana Ninkovića.

Produženje roka za pisanje Izveštaja za izbor u zvanje gostujućeg profesora za docenta Mirsada Ćosovića

Katedra za telekomunikacije i obradu signala predlaže Izbornom veću Departmana da se produži rok za pisanje Izveštaja za izbor u zvanje gostujućeg profesora za docenta Mirsada Ćosovića.