BILTEN DEET 335-2020

Poštovane profesorice i profesori,

molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do ponedeljka, 09.03.2020. godine.

Direktor DEET 
Prof. dr Boris Dumnić

Katedra za teorijsku elektrotehniku predlaže Nastavno-naučnom veću Departmana da se imenuje novo rukovodstvo Laboratorije za elektromagnetsku kompatibilnost:

1. Rukovodilac laboratorije – prof. dr Nikola Đurić i
2. Zamenik rukovodioca – doc. dr Dragan Kljajić.