BILTEN DEET 337-2020

Poštovane profesorice i profesori,

molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do ponedeljka, 27.04.2020. godine.

Direktor DEET 
Prof. dr Boris Dumnić

Angažovanje nastavnika i saradnika sa Fakulteta tehničkih nauka na drugoj visokoškolskoj ustanovi

Katedra za telekomunikacije i obradu signala predlaže Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji Zahtev za davanje saglasnosti za angažovanje nastavnika i saradnika:
prof. dr Vlado Delić (plan fonda nastave),
vanr. prof. dr Olivera Šveljo (plan fonda nastave),
asistent sa doktoratom Siniša Suzić (plan fonda nastave),
na drugoj visokoškolskoj ustanovi: Medicinski fakultet, Novi Sad; školska 2019/2020. godina, II semestar;
vanr. prof. dr Živko Bojović (plan fonda nastave),
na drugoj visokoškolskoj ustanovi: Univerzitet Union, Računarski fakultet, Beograd; školska 2020/2021. godina, I i II semestar.