BILTEN DEET 339-2020

Poštovane profesorice i profesori,

molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do ponedeljka, 01.06.2020. godine.

Direktor DEET 
Prof. dr Boris Dumnić

Master radovi

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1 Marija Zečar Modelovanje i upravljanje trofaznim boost ispravljačem 1. dr Darko Stefanović, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Stevan Grabić, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Vladimir Katić, red. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.
  2 Zalan Fodor Kodovanje u h-264 (avc) i h-265 (hevc) standardima 1. dr Bojan Jovanović, doc., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Nikola Đurić, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Željen Trpovski, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.


Konkurs za izbor u zvanje

Katedra za telekomunikacije i obradu signala predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje: docent ili vanredni profesor, za užu naučnu oblast: Telekomunikacije i obrada signala, i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od 5 (pet) godina, i imenuje Komisiju za pisanje Izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Vlado Delić, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Telekomunikacije i obrada signala, predsednik Komisije,
2. dr Vojin Šenk, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Telekomunikacije i obrada signala, član Komisije,
3. dr Zoran Perić, red. prof., Elektronski fakultet, Niš, uža naučna oblast: Telekomunikacije, član Komisije,
4. dr Tatjana Lončar Turukalo, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Telekomunikacije i obrada signala, član Komisije,
5. dr Dejan Vukobratović, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Telekomunikacije i obrada signala, član Komisije.

Kandidat je Dragana Bajović.

Katedra za telekomunikacije i obradu signala predlaže da se pokrene postupak za izbor 4 (četiri) kandidata u zvanje: docent, za užu naučnu oblast: Telekomunikacije i obrada signala, i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od 5 (pet) godina, i imenuje Komisiju za pisanje Izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Vlado Delić, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Telekomunikacije i obrada signala, predsednik Komisije,
2. dr Zoran Perić, red. prof., Elektronski fakultet, Niš, uža naučna oblast: Telekomunikacije, član Komisije,
3. dr Milan Sečujski, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Telekomunikacije i obrada signala, član Komisije,
4. dr Nikša Jakovljević, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Telekomunikacije i obrada signala, član Komisije,
5. dr Branko Brkljač, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Telekomunikacije i obrada signala, član Komisije.

Kandidati su Milan Narandžić, Milica Petković, Siniša Suzić, Dragiša Mišković.

Katedra za telekomunikacije i obradu signala predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje: asistent sa doktoratom, za užu naučnu oblast: Telekomunikacije i obrada signala, i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od 3 (tri) godine, i imenuje Komisiju za pisanje Izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Vlado Delić, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Telekomunikacije i obrada signala, predsednik Komisije,
2. dr Zoran Perić, red. prof., Elektronski fakultet, Niš, uža naučna oblast: Telekomunikacije, član Komisije,
3. dr Dragana Bajović, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Telekomunikacije i obrada signala, član Komisije.

Kandidat je Nikola Simić.

Katedra za telekomunikacije i obradu signala predlaže da se pokrene postupak za izbor 3 (tri) kandidata u zvanje: asistent, za užu naučnu oblast: Telekomunikacije i obrada signala, i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od 3 (tri) godine, i imenuje Komisiju za pisanje Izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Dejan Vukobratović, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Telekomunikacije i obrada signala, predsednik Komisije,
2. dr Živko Bojović, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Telekomunikacije i obrada signala, član Komisije,
3. dr Nikša Jakovljević, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Telekomunikacije i obrada signala, član Komisije,
4. dr Jelena Nikolić, doc., Elektronski fakultet, Niš, uža naučna oblast: Telekomunikacije, član Komisije.

Kandidati su Vukan Ninković, Nina Maljković i Ivan Lazić.

Katedra za telekomunikacije i obradu signala predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje: saradnik u nastavi, za užu naučnu oblast: Telekomunikacije i obrada signala, i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od 1 (jedne) godine, i imenuje Komisiju za pisanje Izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Tatjana Lončar Turukalo, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Telekomunikacije i obrada signala, predsednik Komisije,
2. dr Olivera Šveljo, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Telekomunikacije i obrada signala, član Komisije,
3. dr Aleksandra Jovanović, vanr. prof., Elektronski fakultet, Niš, uža naučna oblast: Telekomunikacije, član Komisije.

Kandidat je Aleksandra Zec.

Predlažem Izbornom veću Departmana da izabere:

  1. Predrag Vidović,

u zvanje: vanredni profesor, za užu naučnu oblast: Elektroenergetika, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme od 5 (pet) godina.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Univerziteta u Novom Sadu, broj 1600, od 01.03.2020. do 22.05.2020. godine.

2. Mirsad Ćosović,

u zvanje: gostujući profesor, za užu naučnu oblast: Telekomunikacije i obrada signala.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, broj 01-837/1, od 03.03.2020. do 25.05.2020. godine.