BILTEN DEET 341-2020

Poštovane profesorice i profesori,

molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do ponedeljka, 15.06.2020. godine.

Direktor DEET 
Prof. dr Boris Dumnić

Master radovi

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1 Bojan Grbić
Modelovanje ekološke punionice za električne automobile 1. dr Damir Đaković, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Zoltan Čorba, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Vladimir Katić, red. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.
  2 Ksenija Latinović Proračun iluminacije primenom neuralnih mreža
1. dr Aleksandar Minja, doc., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Dušan Jakovetić, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Dejan Vukobratović, red. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.

Doktorske disertacije

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog sastava Komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1  

 

 

Marko Obrenić

 

 

Proračun kratkih spojeva sa uvaženim neizvesnostima proizvodnje i potrošnje 1. dr Vladimir Strezoski, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Andrija Sarić, red. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Duško Bekut, red. prof., 
FTN, Novi Sad, član,
4. dr Luka Strezoski, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
5. dr Aleksandar Savić, vanr. prof., 
ETF, Beograd, član.
6. dr Predrag Vidović, doc.,
FTN, Novi Sad, mentor.

Predlažem Izbornom veću Departmana da izabere:

1. Rastislav Struharik,

u zvanje: redovni profesor, za užu naučnu oblast: Elektronika, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na neodređeno vreme.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Univerziteta u Novom Sadu, broj 1601, od 15.03.2020. do 05.06.2020. godine.

Produženje Ugovora o radu      

Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo predlaže da se produži Ugovor o radu na period od 3 (tri) godine za:
1. Stefan Dejanović, master inženjer elektrotehnike i računarstva,
u zvanju asistenta iz uže naučne oblasti Primenjeno softversko inženjerstvo, zaposlen na radnom mestu asistenta, sa punim radnim vremenom.