BILTEN DEET 345-2020

Poštovane profesorice i profesori,
molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do ponedeljka, 20.07.2020. godine.


Direktor DEET 

Prof. dr Boris Dumnić

Doktorske disertacije

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog Izveštaja Komisije o oceni doktorske disertacije:

R. br. Student       Naslov rada Komisija
  1  

 

 

Marko Obrenić

 

 

Proračun kratkih spojeva sa uvaženim neizvesnostima proizvodnje i potrošnje 1. dr Vladimir Strezoski, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Andrija Sarić, red. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Duško Bekut, red. prof., 
FTN, Novi Sad, član,
4. dr Luka Strezoski, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
5. dr Aleksandar Savić, vanr. prof., 
ETF, Beograd, član.
6. dr Predrag Vidović, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.


Angažovanje nastavnika i saradnika sa Fakulteta tehničkih nauka na drugoj visokoškolskoj ustanovi

Katedra za telekomunikacije i obradu signala predlaže Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji Zahtev za davanje saglasnosti za angažovanje nastavnika i saradnika:
prof. dr Vlado Delić (plan fonda nastave),
vanr. prof. dr Milan Sečujski (plan fonda nastave),
vanr. prof. dr Nikša Jakovljević (plan fonda nastave),
asistent sa doktoratom Siniša Suzić (plan fonda nastave),
viši naučni saradnik Branislav Popović (plan fonda nastave),
naučni saradnik Dragiša Mišković (plan fonda nastave),
naučni saradnik Ivan Jokić (plan fonda nastave),
na master akademskim studijama Vibro-akustičko inženjerstvo, Univerziteta u Novom Sadu, u školskoj 2020/2021. godini.