BILTEN DEET 353-2020

Poštovane profesorice i profesori,
molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do ponedeljka, 05.10.2020. godine, do 9 časova.

Direktor DEET 

Prof. dr Boris Dumnić

Master radovi

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
1 Vanja Desančić
Tržište električne energije u Srbiji 1. dr Aleksandar Erdeljan, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Aleksandar Stanisavljević, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Nenad Katić, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.
2 Aleksandra Zec
Objektivna procena subjektivnog kvaliteta radiografskih snimaka 1. dr Željen Trpovski, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Srđan Sladojević, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Tatjana Lončar-Turukalo, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.
3 Nina Stefanović
Energetski transformatori u ustaljenim složenoperiodičnim režimima
1. dr Srđan Popov, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Strahil Gušavac, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Dejan Jerkan, doc.,
FTN, Novi Sad, mentor.
4 Danilo Lajšić
Uticaj konstrukcije rotora na performanse kaveznih asinhronih motora
1. dr Milan Rapaić, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Marko Vekić, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Dejan Jerkan, doc.,
FTN, Novi Sad, mentor.
5
Milan Petković
Dinamička rekonfiguracija distributivne mreže primenom učenja potkrepljivanjem 1. dr Selena Samardžić, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Neven Kovački, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Predrag Vidović, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.
6
Marija Ivanković
Prilog neinvanzivnom interfejsu mozak-računar 1. dr Dragan Pejić, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Ranko Bojanić, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Platon Sovilj, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.

Angažovanje saradnika sa Fakulteta tehničkih nauka u Gimnaziji „Jovan Jovanović Zmaj”

Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo predlaže angažovanje saradnika, u zvanju asistenta, u izvođenju oblika nastave u Gimnaziji „Jovan Jovanović Zmaj”, i to:

Stefan Dejanović 
Saša Tošić

Ukupno angažovanje asistenta Stefana Dejanovića bi iznosilo 20% pune radne norme (4 (četiri) časa nedeljno)), a ukupno angažovanje asistenta Saše Tošića 30% pune radne norme (4 (četiri) časa nedeljno u specijalnim odeljenjima)).