BILTEN DEET 357-2020

Poštovane profesorice i profesori,
molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do ponedeljka, 02.11.2020. godine, do 9 časova.

Direktor DEET 

Prof. dr Mirjana Damnjanović

Master radovi

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
1 Nemanja Lazić
Primeri primene SCADA sistema u industriji nafte i gasa 1. dr Milan Rapaić, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Ivan Todorović, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Vlado Porobić, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.
2 Igor Popadić Pametno brojilo u konceptu Industrije 4.0 1. dr Dragan Pejić, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Ranko Bojanić, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Marjan Urekar, doc.,
FTN, Novi Sad, mentor.
3 Milan Lovčević Vizualizacija rada akcelerometra pomoću Qt i Android aplikacije upotrebom klijent-server arhitekture 1. dr Predrag Teodorović, doc., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Ilija Bašičević, red. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Ivan Mezei, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.
4 Aleksandar Kostovski Biomedicinski uložak za cipele za korekciju hoda kod dece 1. dr Dragan Pejić, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Nebojša Pjevalica, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Marjan Urekar, doc.,
FTN, Novi Sad, mentor.
5 Nebojša Mrkaić Realizacija aplikacije elektrokardiografa za detekciju srčanih anomalija 1. dr Dragan Pejić, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Ranko Bojanić, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Platon Sovilj, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.

Konkurs za izbor u zvanje

Katedra za teorijsku elektrotehniku predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje: saradnik u nastavi, za užu naučnu oblast: Teorijska elektrotehnika, i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od 1 (jedne) godine, i imenuje Komisiju za pisanje Izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Dragan Kljajić, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Teorijska elektrotehnika, predsednik Komisije,
2. dr Gorana Mijatović, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Teorijska elektrotehnika, član Komisije,
3. dr Slaviša Dumnić, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Poštanski saobraćaj i komunikacije, član Komisije.

Kandidat je Nikola Rašević.

Izbor u zvanje                                                   

Katedra za telekomunikacije i obradu signala predlaže da se pokrene postupak za izbor dva kandidata u zvanje: istraživač-pripravnik, za užu naučnu oblast: Telekomunikacije i obrada signala, sa punim radnim vremenom.

Kandidati su Aleksandra Zec i Mia Vujović.

Predlažem Izbornom veću Departmana da izabere:

1. Branislav Batinić,

u zvanje: asistent, za užu naučnu oblast: Elektronika, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme od 3 (tri) godine.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, broj 01-2588/1,
od 23.10.2020. do 30.10.2020. godine.

2. Aleksa Stojković,

u zvanje: asistent, za užu naučnu oblast: Energetska elektronika, mašine i pogoni i obnovljivi izvori električne energije, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme od 3 (tri) godine.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, broj 01-2585/1,
od 23.10.2020. do 30.10.2020. godine.

3. Dušan Bortnik, Vladimir Nikić, Đorđe Mišeljić, Nikola Kovačević,

u zvanje: asistent, za užu naučnu oblast: Elektronika, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme od 3 (tri) godine.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, broj 01-2592/1,
od 23.10.2020. do 30.10.2020. godine.

4. Milica Mitrović, Milan Šaš, Zdravko Gotovac,

u zvanje: saradnik u nastavi, za užu naučnu oblast: Električna merenja, metrologija i biomedicina, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme od 1 (jedne) godine.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, broj 01-2574/1,
od 23.10.2020. do 30.10.2020. godine.

5. Vladimir Vincan, Srđan Sić, Nikola Stevanović,

u zvanje: saradnik u nastavi, za užu naučnu oblast: Elektronika, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme od 1 (jedne) godine.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, broj 01-2580/1,
od 23.10.2020. do 30.10.2020. godine.

Nagrada „Dr Miroslav Despotović”

Katedra za telekomunikacije i obradu signala predlaže Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji:
predlog sastava Komisije za dodelu nagrade „Dr Miroslav Despotović”

Molba za neplaćeno odsustvo

Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo predlaže Nastavno-naučnom veću Departmana da odobri neplaćeno odsustvo asistentu Dariju Trifunoviću, u periodu od 27.10.2020. do 19.12.2020. godine, radi odlaska u Australiju na usavršavanje i sticanje domenskog znanja u razvoju EMS proizvoda u okviru projekta koji Schneider Electric DMS NS D.O.O. Novi Sad vodi u Australiji zajedno sa Schneider Electric Australija.
Zahtev za neplaćeno odsustvo Katedre za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo možete pogledati ovde.