BILTEN DEET 358-2020

Poštovane profesorice i profesori,
molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do ponedeljka, 09.11.2020. godine, do 9 časova.

Direktor DEET 

Prof. dr Mirjana Damnjanović

Predlažem Izbornom veću Departmana da izabere:

1. Milan Sečujski,

u zvanje: redovni profesor, za užu naučnu oblast: Telekomunikacije i obrada signala, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na neodređeno vreme.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Univerziteta u Novom Sadu, broj 1611, od 01.10.2020. do 31.10.2020. godine.

Predlog za imenovanje prof. Ivana Mezeija kao zamenika direktora DEET

Članovi Kolegijuma DEET, na osnovu jednoglasne odluke donete na sednici Kolegijuma DEET održanoj 28.10.2020. godine, predlažu Nastavno-naučnom veću Departmana da imenuje kao zamenika direktora Departmana prof. Ivana Mezeija. Prof. Mezei bi bio ovlašćeno lice za potpis administrativnih i finansijskih dokumenata koji spadaju u redovno poslovanje DEET.

Ovlašćenje se odnosi na potpisivanje svih administrativnih i finansijskih dokumenata koji spadaju u redovno poslovanje Departmana, sa mogućnošću odlučivanja u slučaju odsustvovanja direktora Departmana za potrebe poslodavca.

Kratku biografiju prof. Ivana Mezeija možete pogledati ovde.