BILTEN DEET 362-2020

Poštovane profesorice i profesori,
molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do ponedeljka, 07.12.2020. godine, do 9 časova.

Master radovi

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
1 Rade Jerkić Poziciona kontrola u elektromotornim pogonima – analiza tipičnog industrijskog rešenja 1. dr Boris Dumnić, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Bane Popadić, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Đorđe Đatkov, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
4. dr Dragan Milićević, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.

Produženje Ugovora o radu      

Katedra za električna merenja predlaže da se produži Ugovor o radu na period od 3 (tri) godine za:
– Đorđe Novaković, master inženjer elektrotehnike i računarstva,
u zvanju asistenta iz uže naučne oblasti Električna merenja, metrologija i biomedicina, zaposlen na radnom mestu asistenta, sa punim radnim vremenom.