BILTEN DEET 365-2020

Poštovane profesorice i profesori,
molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do ponedeljka, 28.12.2020. godine, do 9 časova.

Doktorske disertacije

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog sastava Komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije:

R. br. Student       Naslov rada Komisija
1 Sonja Kanjuh Estimacija stanja aktivnih distributivnih mreža integrisana u distributivni menadžment sistem 1. dr Vladimir Strezoski, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Andrija Sarić, red. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Duško Bekut, red. prof., 
FTN, Novi Sad, član,
4. dr Dragan Tasić, red. prof.,
Elektronski fakultet, Niš, član,
5. dr Goran Švenda, red. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.

Konkurs za izbor u zvanje

Katedra za teorijsku elektrotehniku predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje: docent ili vanredni profesor, za užu naučnu oblast: Teorijska elektrotehnika, i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od 5 (pet) godina, i imenuje Komisiju za pisanje Izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Mirjana Damnjanović, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektronika, predsednik Komisije,
2. dr Nikola Đurić, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Teorijska elektrotehnika, član Komisije,
3. dr Zoran Mitrović, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Električna merenja, metrologija i biomedicina, član Komisije,
4. dr Nebojša Raičević, vanr. prof., Elektronski fakultet, Niš, uža naučna oblast: Teorijska elektrotehnika, član Komisije,
5. dr Staniša Dautović, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Teorijska elektrotehnika, član Komisije.

Kandidat je Dejana Herceg.