BILTEN DEET 366-2020

Poštovane profesorice i profesori,
molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do ponedeljka, 04.01.2021. godine, do 9 časova.

Master radovi

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
1 Ivana Santrač
Razvoj modela upravljanja sinhronom mašinom sa stalnim magnetima za primenu u pogonu električnih vozila u dSPACE/MicroLabBox okruženju 1. dr Bane Popadić, doc., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Đorđe Đatkov, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Boris Dumnić, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.

Doktorske disertacije

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog Izveštaja Komisije o oceni doktorske disertacije:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
1 Seyed Siavash Karimi Madahi Višekriterijumska optimalna alokacija distribuiranih generatorskih resursa u distributivnoj mreži 1. dr Predrag Vidović, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Željko Đurišić, vanr. prof.,
ETF, Beograd, član,
3. dr Savo Đukić, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
4. dr Luka Strezoski, doc., 
FTN, Novi Sad, član,
5. dr Andrija Sarić, red. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.

Konkurs za izbor u zvanje

Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo predlaže da se pokrene postupak za izbor 2 (dva) kandidata u zvanje: saradnik u nastavi, za užu naučnu oblast: Primenjeno softversko inženjerstvo, i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od 1 (jedne) godine, i imenuje Komisiju za pisanje Izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Branislav Atlagić, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Primenjeno softversko inženjerstvo, predsednik Komisije,
2. dr Srđan Vukmirović, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Automatika i upravljanje sistemima, član Komisije,
3. dr Nemanja Nedić, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Primenjeno softversko inženjerstvo, član Komisije

Kandidati su Sara Panić i Marko Janković.

Predlažem Izbornom veću Departmana da izabere:

1. Nikola Rašević,

u zvanje: saradnik u nastavi, za užu naučnu oblast: Teorijska elektrotehnika, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme od 1 (jedne) godine.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, broj 01-3179/1,
od 17.12.2020. do 24.12.2020. godine.