BILTEN DEET 368-2021

Poštovane profesorice i profesori,
molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do ponedeljka, 25.01.2021. godine, do 9 časova.

Master radovi

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
1 Dimitrije Mijić Ispitivanje relejne zaštite srednjenaponskog izvoda 1. dr Goran Švenda, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Srđan Vukmirović, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Duško Bekut, red. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.
2 Stefan Švenderman Primena impedansne spektroskopije za analizu uticaja etarskih ulja na provodne strukture fabrikovane na papirnoj osnovi 1. dr Nataša Samardžić, doc., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Terek Pal, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Goran Stojanović, red. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.

Konkurs za izbor u zvanje

Katedra za elektroniku predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje: docent ili vanredni profesor, za užu naučnu oblast: Elektronika, i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od 5 (pet) godina, i imenuje Komisiju za pisanje Izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Mirjana Damnjanović, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektronika, predsednik Komisije,
2. dr Goran Stojanović, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektronika, član Komisije,
3. dr Milan Kovačević, red. prof., PMF, Kragujevac, uža naučna oblast: Atomska, molekulska i optička fizika, član Komisije,
4. dr Ivan Mezei, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektronika, član Komisije,
5. dr Jelena Radić, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektronika, član Komisije.

Kandidat je Jovan Bajić.

Katedra za elektroniku predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje: saradnik u nastavi, za užu naučnu oblast: Elektronika, i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od 1 (jedne) godine, i imenuje Komisiju za pisanje Izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Jovan Bajić, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektronika, predsednik Komisije,
2. dr Vladimir Rajs, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektronika, član Komisije,
3. dr Laslo Tarjan, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Mehatronika, robotika, automatizacija i integrisani sistemi, član Komisije.

Kandidat je Stefan Panzalović.

Predlažem Izbornom veću Departmana da izabere:

1. Varun Jeoti,

u zvanje: naučni saradnik, za užu naučnu oblast: Elektronika, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme od 5 (pet) godina. 

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Fakulteta u Novom Sadu, broj 01-3182/1, od 18.12.2020. do 17.01.2021. godine.