BILTEN DEET 370-2021

Poštovane profesorice i profesori,
molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do ponedeljka, 08.02.2021. godine, do 9 časova.

Doktorske disertacije

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog sastava Komisije za ocenu podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
1  

Tomislav Kovač

Robustan metod za topološku analizu grafa uravnoteženih i neuravnoteženih elektrodistributivnih mreža 1. dr Aleksandar Erdeljan, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Duško Bekut, red. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Jelica Protić, red. prof., 
ETF, Beograd, član,
4. dr Darko Čapko, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
5. dr Milan Gavrić, doc., 
FTN, Novi Sad, član.

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog Izveštaja Komisije o ocenu podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorske disertacije:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija

 1

 

 

Bojan Jelačić

 

 

Metodologija za bezbednu primenu računarstva u oblaku u nadzoru i upravljanju pametnim elektroenergetskim sistemima 1. dr Srđan Vukmirović, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Igor Tartalja, vanr. prof.,
ETF, Beograd, član,
3. dr Goran Sladić, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, član,
4. dr Nemanja Nedić, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
5. dr Imre Lendak, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, član.