BILTEN DEET 372-2021

Poštovane profesorice i profesori,
molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do ponedeljka, 22.02.2021. godine, do 9 časova.

Predlažem Izbornom veću Departmana da izabere:

  1. Stefan Ruvčeski,

u zvanje: asistent, za užu naučnu oblast: Primenjeno softversko inženjerstvo, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme od 3 (tri) godine.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, broj 01-607/1,
od 08.02.2021. do 15.02.2021. godine.

2. Jelena Sekulić,

u zvanje: saradnik u nastavi, za užu naučnu oblast: Primenjeno softversko inženjerstvo, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme od 1 (jedne) godine.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, broj 01-606/1,
od 08.02.2021. do 15.02.2021. godine.

3. Marko Janković, Sara Panić,

u zvanje: saradnik u nastavi, za užu naučnu oblast: Primenjeno softversko inženjerstvo, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme od 1 (jedne) godine.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, broj 01-588/1,
od 05.02.2021. do 12.02.2021. godine.

Angažovanje nastavnika sa druge visokoškolske ustanove na Fakultetu tehničkih nauka

Katedra za elektroniku, Katedra za električna merenja i Katedra za telekomunikacije i obradu signala predlažu Nastavno-naučnom veću Departmana da odobri Zahtev za davanje saglasnosti za angažovanje nastavnika:

– dr Željko Milanović, vanredni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu;

u školskoj 2020/2021. godini, u VI semestru, na obaveznom predmetu Akademske pisane i govorne komunikacije na srpskom jeziku, na sledećim studijskim grupama studijskog programa OAS Energetika, elektronika i telekomunikacije Fakulteta tehničkih nauka:

– Mikroračunarska elektronika
– Merni sistemi
– Komunikacione tehnologije i obrada signala

Predlaže se izvođenje nastave sa fondom od 2 (dva) časa nedeljno, odnosno sa prosečnim godišnjim opterećenjem od 1. 

Angažovanje nastavnika sa Fakulteta tehničkih nauka na drugoj visokoškolskoj ustanovi

Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo predlaže Nastavno-naučnom veću Departmana da odobri Zahtev za davanje saglasnosti za angažovanje nastavnika:

– dr Strahil Gušavac, docent;

na drugoj visokoškolskoj ustanovi: Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, na izbornom predmetu Električne instalacije i osvjetljenje, u školskoj 2020/2021. godini, u toku VIII semestra.

Predlaže se izvođenje nastave sa fondom od 2 (dva) časa nedeljno, odnosno sa prosečnim godišnjim opterećenjem od 1.