BILTEN DEET 381-2021

Poštovane profesorice i profesori,
molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do ponedeljka, 26.04.2021. godine, do 9 časova.

Master radovi

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
1 Nenad Zelenović Primena industrijskog standarda ISA-95 1. dr Dragan Kukolj, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Milana Bojanić, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Branislav Atlagić, doc.,
FTN, Novi Sad, mentor.

Doktorske disertacije

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog Izveštaja Komisije o oceni podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorske disertacije:

R. br. Student Naslov rada Komisija
  1 Željana Grbović
Semantička segmentacija dubokim neuronskim mrežama sa primenom na slikama različitih modaliteta u preciznoj poljoprivredi 1. dr Milan Sečujski, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Jovanka Pantović, red. prof., 
FTN, Novi Sad, član,

3. dr Jelena Nikolić, vanr. prof.,
Elektronski fakultet, Niš, član,
4. dr Nikša Jakovljević, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, član,
5. dr Branko Brkljač, doc., 
FTN, Novi Sad, član.

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog Izveštaja Komisije o oceni doktorske disertacije:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1  

Darko Pekar

Nova metoda adaptacije na govornika u parametarskoj sintezi govora 1. dr Milan Sečujski, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Nikša Jakovljević, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Jerneja Žganec-Gros,
red. prof., 

Fakultet za industrijski inženjering, Novo Mesto, Slovenija, član,
4. dr Branislav Popović, viši naučni saradnik,
FTN, Novi Sad, član,
5. dr Marko Janev, viši naučni saradnik, 
Matematički institut SANU, Beograd, mentor,
6. dr Vlado Delić, red. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.

Konkurs za izbor u zvanje

Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje: asistent sa doktoratom, za užu naučnu oblast: Elektroenergetika, i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od 5 (pet) godina, i imenuje Komisiju za pisanje Izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Andrija Sarić, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektroenergetika, predsednik Komisije,
2. dr Duško Bekut, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektroenergetika, član Komisije,
3. dr Zlatan Stojković, red. prof., ETF, Beograd, uža naučna oblast: Elektroenergetika, član Komisije.

Kandidat je Strahil Gušavac.

Predlažem Izbornom veću Departmana da izabere:

1. Dejana Herceg,

u zvanje: vanredni profesor, za užu naučnu oblast: Teorijska elektrotehnika, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme od 5 (pet) godina.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Univerziteta u Novom Sadu, broj 1622, od 15.03.2021. do 15.04.2021. godine.

2. Zoltan Čorba,

u zvanje: vanredni profesor, za užu naučnu oblast: Energetska elektronika, mašine i pogoni i obnovljivi izvori električne energije, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme od 5 (pet) godina.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Univerziteta u Novom Sadu, broj 1622, od 15.03.2021. do 15.04.2021. godine.