Master akademske studije – E1

     U okviru studijskog programa energetika, elektronika i telekomunikacije na master akademskim studijama (MAS), koje traju jednu godinu, postoji devet studijskih grupa i to:

1. Elektroenergetika – Elektroenergetski sistemi
2. Elektroenergetika – Energetska elektronika i električne mašine
3. Elektroenergetika – Distribuirani energetski resursi i pametne mreže
4. Merno-informacioni sistemi
5. Obrada signala
6. Informaciono-komunikacione tehnologije
7. Embeded sistemi i algoritmi
8. Mikro i nano elektronika
9. Primenjena elektronika

     Student se opredeljuje za jednu od datih studijskih grupa u skladu sa svojim prethodnim obrazovanjem (završenim OAS studijama) i sklonostima. Nastava na grupi se organizuje ukoliko postoji dovoljan broj upisanih studenata. Ukoliko nema dovoljno kandidata nastava se ne organizuje ili uprava Fakulteta donosi posebnu odluku o načinu organizovanju nastave na dotičnoj studijskoj grupi (mentorski rad sa studentima).

    Studenti u okviru izabrane studijske grupe imaju obavezne i izborne predmete. Nastavni plan je formiran s težnjom da na master akademskim studijama postoji veći broj izbornih predmeta. Izborni predmeti se biraju iz grupe predloženih predmeta, ali studenti mogu uz saglasnost rukovodioca studijskog programa, da izaberu bilo koji od nastavnih predmeta sa Fakulteta tehničkih nauka ili Univerziteta u Novom Sadu. Pri tome moraju biti ispunjeni preduslovi koji se propisuju za pohađanje nastave iz izabranog predmeta.

   Nastava se izvodi kroz predavanja i vežbe. Tokom nastavnog procesa se stavlja akcenat na samostalan i istraživački rad studenta kao i na njegovo pojačano lično uključivanje u nastavni proces. Na predavanjima se, uz korišćenje odgovarajućih savremenih didaktičko-metodičkih sredstava, izlaže predviđeno gradivo uz neophodna objašnjenja koja doprinose boljem razumevanju predmetne materije. Na vežbama, koje prate predavanja, se rešavaju konkretni zadaci i izlažu primeri koji dodatno ilustruju gradivo. Vežbe mogu da budu auditorne, računarske ili laboratorijske. Na ovom nivou studija insistira na radu u manjim grupama i većoj orjentisanosti nastavnika ka svakom pojedinačnom studentu.

     Studentske obaveze mogu sadržavati i izradu seminarskih i domaćih radova, kao i naučno orjentisanih projektnih zadataka ili publikovanje naučnih radova pri čemu se svaka aktivnost studenata tokom nastavnog procesa prati i vrednuje prema pravilima koja su usvojena na Fakultetu tehničkih nauka. Svaki predmet nosi određeni broj ESPB, a celokupne studije se smatraju završenim kada student ispuni sve obaveze propisane studijskim programom i pri tome sakupi najmanje 60 ESPB.

Više informacija o studijskom programu …