Postupak završetka master akademskih studija i postupak izrade i odbrane master rada (od 26.05.2014. godine)

Poštovane koleginice i kolege,

Ovde se možete informisati o postupku završetka master akademskih studija i postupku izrade i odbrane master rada na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Puno pozdrava,

Prof. dr Mirjana Damnjanović