Pravilnik o minimalnim kriterijumima za izbor nastavnika i saradnika na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu od 13.03.2019. sa izmenama i dopunama od 27.03.2019, 03.04.2019. i 04.11.2020.

Poštovane koleginice i kolege,

Ovde se možete informisati o minimalnim kriterijumima za izbor nastavnika i saradnika na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Puno pozdrava,

Prof. dr Mirjana Damnjanović