Sale sa razmakom – za ispite i kolovijume (broj studenata)

Poštovane kolege,

1. Dostavljam vam podatke o broju mesta po nastavnim  salama i amfiteatrima fakulteta koji obezbeđuje minimalno rastojanje od 2 m između studenata u dva pravca, kako bi ste mogli da planirate broj sala potrebnih za ispite i kolokvijume.

2. Osim toga, molim da profesori prilikom zakazivanja sala za kolokvijume prethodno studentskoj sluzba na ftnraspored@uns.ac.rs  (Ljubiša) dostave naziv studijskog programa, naziv predmeta sa brojem studenata koji se očekuju na kolokvijumu. Ovi podaci su nam neophodni kako bi smo studente obavestili o svi podacima za kolokvijum (Naziv studijskog programa, naziv predmeta, datum, vreme i sala). Broj sale i vreme održavanja kolokvijuma biće određen u dogovoru sa Lj. Samardžićem nakon prispeća prethdinh podataka.

3. Pošto je većina kolokvijuma već zakazana, molim sve nastavnike da svoje studente o tome obaveste putem elektronske komunikacije (platforma Sova, email i dr) ili da podatke iz tačke 2 dostave na ftnraspored@uns.ac.rs

S poštovanjem,

Prof. D. Vilotić