Božić Nenad

Katedra: 224 - Katedra za telekomunikacije i obradu signala
Radno mesto: Saradnik
Zvanje: Stručni saradnik na projektu
Kabinet: Blok F 314
Telefon: 485 2530