Dobrijević Nelica

Katedra: 221 - Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo
Radno mesto: Administrativni saradnik
Zvanje: Tehnički sekretar za saradnju sa privredom
E-mail: nelica@uns.ac.rs
Kabinet: NTP 223
Telefon: 021/ 485 4533