Gerić Ljubinka

Katedra: 220 - Uprava departmana
Radno mesto: Administrativni saradnik
Zvanje: Finansijski referent
E-mail: buba@uns.ac.rs
Lična prezentacija: http://deet.ftn.uns.ac.rs/index.php
Kabinet: Blok F 323
Telefon: 485-2557; 6350-101