Jokić Ivan

Katedra: 224 - Katedra za telekomunikacije i obradu signala
Radno mesto: Saradnik
Zvanje: Naučni saradnik
E-mail: ivan.jokic@uns.ac.rs
Lična prezentacija: http://www.ktios.net/
Kabinet: Blok F 225
Telefon: 485-2519