Kasaš Lažetić Karolina

Katedra: 226 - Katedra za teorijsku elektrotehniku
Radno mesto: Nastavnik
Zvanje: Docent
E-mail: kkasas@uns.ac.rs
Lična prezentacija: http://www.kelm.ftn.uns.ac.rs/
Kabinet: Blok F 118
Telefon: 485-2580