Minja Aleksandar

Katedra: 224 - Katedra za telekomunikacije i obradu signala
Radno mesto: Nastavnik
Zvanje: Docent
E-mail: sale.telekom@gmail.com
Lična prezentacija: http://www.ktios.net/
Kabinet: Blok F 225
Telefon: 485-2519