Ostojić Darko

Katedra: 222 - Katedra za energetsku elektroniku i pretvarače
Radno mesto: Asistent
Zvanje: Asistent
E-mail: ostojic@uns.ac.rs
Kabinet: Blok F 304
Telefon: 485-2504