Pavić Srđan

Katedra: 223 - Katedra za elektroniku
Radno mesto: Saradnik
Zvanje: Istraživač pripravnik
E-mail: srdjan@uns.ac.rs
Kabinet: Blok F 313
Telefon: 485-2543