Sabater Ricarte Antonio

Katedra: 224 - Katedra za telekomunikacije i obradu signala
Radno mesto: Saradnik
Zvanje: Stručni saradnik na projektu
E-mail: ricarte24@gmail.com
Lična prezentacija: http://biosense.rs/
Kabinet: Nova zgrada rektorata III-8
Telefon: 485-2138