Župunski Ivan

Katedra: 225 - Katedra za električna merenja
Radno mesto: Nastavnik
Zvanje: Redovni profesor
E-mail: zivan@uns.ac.rs
Telefon: 485-2569