Župunski Ljubica

Katedra: 225 - Katedra za električna merenja
Radno mesto: Saradnik
Zvanje: Naučni saradnik
E-mail: ljubicaz@uns.ac.rs
Kabinet: NTP
Telefon: 021/485 4542