Centri

U okviru DEET-a su osnovani sledeći centri:

  • Centar za integrisane mikrosisteme i komponente
  • Regionalni centar za biosensing tehnologije (BioSense)
  • Centar za metrologiju
  • Centar za obnovljive izvore i kvalitet električne energije
  • Centar za inteligentne komunikacije, umrežavanje i obradu informacija – iCONIC