Rukovodioci studijskih programa – Energetika, elektronika i telekomunikacije

Rukovodilac studijskog programa za Energetiku, elektroniku i telekomunikacije za osnovne akademske studije je:

dr Milan Sečujski
Zvanje: vanredni profesor
Titula: doktor tehničkih nauka
Kancelarija: FTN – Blok F, 2. sprat, kabinet 221
Tel: 021/475-2999, 021/485-2533
Fax: 021/475-0572
Email: secujski@uns.ac.rs