Rukovodioci studijskih programa – Elektronika i telekomunikacije – Novi Sad

Rukovodilac studijskog programa za Elektronika i telekomunikacije za osnovne strukovne studije je:

dr Kalman Babković
Zvanje: docent
Titula: doktor tehničkih nauka
Kancelarija: FTN – Blok F, 3. sprat, kabinet 302
Tel: 021/485-2538
Fax: 021/475-0572
Email: bkalman@uns.ac.rs