Prezentacija studijskih modula E1

Dragi studenti,
pogledajte prezentacije naših modula (namenjeno studentima prve godine EET kao pomoć pri izboru modula, prilikom upisa druge godine studija):

  1. Elektroenergetika – Elektroenergetski sistemi,
  2. Elektroenergetika – Energetska elektronika i električne mašine,
  3. Mikroračunarska elektronika,
  4. Informaciono-komunikacione tehnologije i obrada signala,
  5. Merno-informacioni sistemi.