Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije,

Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovića 6, 21102 Novi Sad
Telefon: +381(0)21/485-4501

Početna Nagrade Departmana

Nagrade Departmana

Nagrade Departmana za 2019 godinu

Godišnje nagrade departmana (zahvalnice ili plakete) su dobili: Dobitnik nagrade Zvanje Obrazloženje Oznaka katedre Nikola Simić  asistent  Za doprinos na planu: modelovanja i proračuna kratkih spojeva u mikromrežama priključenim na mrežu i...

Nagrade Departmana za 2018 godinu

Godišnje nagrade departmana (zahvalnice ili plakete) su dobili: Dobitnik nagrade Zvanje Obrazloženje Oznaka katedre Marko Obrenić   asistent   Posvećenost proračunima kratkih spojeva i koordinaciji relejne zaštite u uslovima neizvesnosti nastupajućih aktivnih distributivnih mreža 221 Ivan...

Nagrade Departmana za 2017 godinu

Godišnje nagrade departmana (zahvalnice ili plakete) su dobili: Dobitnik nagrade Zvanje Obrazloženje Oznaka katedre Stevan  Cvetićanin asistent za odbranjen doktorat podržan člankom kategorije M21-A, kao i za izuzetan doprinos na predstojećoj akreditaciji...

Nagrade Departmana za 2016 godinu

Godišnje nagrade departmana (zahvalnice ili plakete) su dobili: Dobitnik nagrade Zvanje Obrazloženje Oznaka katedre Nikola Vojnović asistent za razvoj modela i proračuna tokova snaga prenosnih i distributivnih mreža sa energetskim resursima koji...

NAŠI PRIJATELJI

NAJNOVIJE NA SAJTU