Master akademske studije

     Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije matičan je za sledeće master akademske studijske (MAS) programe, koji predstavljaju logičan nastavak OAS studija:

  1. Energetika, elektronika i telekomunikacije – akreditovan 2019 (E1)
  2. Primenjeno softversko inženjerstvo
  3. Merenje i regulacija

Zajedničko za sve studijske programe na master akademskim studijama je da:

  1. traju 1 godinu i vrede najmanje 60 ESP bodova
  2. da se upis vrši na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu (FTN)
  3. za sve studijske programe važe ista pravila upisa koja važe na celom FTN-u
  4. sve informacije o studijskim programima su date na web sajtu FTN-a