Rukovodioci studijskih programa – Primenjeno softversko inženjerstvo

Rukovodilac studijskog programa za Primenjeno softversko inženjerstvo za osnovne akademske studije je:

dr Aleksandar Selakov
Zvanje: docent
Titula: doktor tehničkih nauka
Kancelarija:
Tel: 021/485-4538
Email: aselakov@uns.ac.rs