Sekretarijat

Ime: Gerić Ljubinka
Katedra: 220 – Uprava departmana
Radno mesto: Administrativni saradnik
Zvanje: Finansijski referent
Email: buba@uns.ac.rs
Kabinet: 104 – NTP
Telefon: 021/485-4504

 

Ime: Mihaljević Ljiljana
Katedra: 220 – Uprava departmana
Radno mesto: Administrativni saradnik
Zvanje: Stručni saradnik za opšte poslove i međunarodne projekte
Email: lj.mihaljevic@uns.ac.rs
Kabinet: 103 – NTP
Telefon: 021/485-4503

 

Ime: Tintor Nataša
Katedra: 220 – Uprava departmana
Radno mesto: Administrativni saradnik
Zvanje: Poslovni sekretar
Email: natasat.ftn@uns.ac.rs
Kabinet: 101 – NTP
Telefon: 021/485-4501