Master strukovne studije

     Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije matičan je za studijski program master strukovnih studija (MSS), koji traje 2 godine i vrede 120 ECTS poena.

Na DEET postoji jedan studijski program osnovnih strukovnih studija:

      1. Elektrotehnika – postupku akreditacije.

     U okviru ovog studijskog programa na master strukovnim studijama, postoje dva izborna područja – modula i to:

1. Elektroenergetika-Distribuirani resursi i električni sistemi u vozilima
2. Informaciono-komunikacione tehnologije

Više informacija o upisu možete pronaći na sledećem linku.