Direktor DEET – prof. dr Mirjana Damnjanović

Zvanje: redovni profesor
Titula: doktor tehničkih nauka
Kancelarija: 105 – NTP
E-mail: mirad@uns.ac.rs
Telefon: 021/485-4505
Fax: 021/47 505 72