Rukovodioci studijskih programa – Elektroenergetika – obnovljivi izvori električne energije

Rukovodilac studijskog programa za Elektroenergetika – obnovljivi izvori električne energije za osnovne strukovne studije je:

dr Zoltan Čorba
Zvanje: docent
Titula: doktor tehničkih nauka
Kancelarija:
Tel: 021/485-2511
Fax: 021/475-0572
Email: zobos@uns.ac.rs