Upis

Buduće kolege studenti,
drago nam je što se interesujete da upišete jedan od studijskih programa za koji je matičan Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije (DEET). Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije (DEET) je jedan od vodećih departmana na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu (FTN) koji svojom nastavnom delatnošću i istraživanjem u oblasti energetike, elektronike,  informaciono-komunikacionih tehnologija i primenjenog softverskog inženjerstva obrazuje studente koji su nosioci tehnološkog i društvenog razvoja kako Republike Srbije tako i globalnog društva kroz veliki broj kompanija u kojima rade.

     Još jednom želimo da vas podsetimo da je jedna od važnih karakteristika studiranja na studijskim programima DEET-a i ta da veliki broj naših studenata svoj radni angažman zasniva, praktično, odmah po završetku studija, a neretko i već tokom studija, posebno ukoliko govorimo o MAS, MSS i DAS nivoima studija. Naši studenti, vrlo brzo pronalaze zaposlenje kako u našoj zemlјi tako i u inostranstvu. Spektar kompanija je zaista širok i pokriva kako velike kompanije tako i mala i srednja preduzeća, kao i obrazovne institucije. Posebno je interesantna i činjenica da su nastavnici DEET-a osnovali veći broj kompanija koje trenutno u Novom Sadu i širom regiona angažuju veliki broj naših bivših studenata. Studije na DEET-u mogu biti odlična priprema za sve naredne pobede kako poslovne tako i životne.

DEET je matičan za studijske programe na sledećim nivoima studija:

   1. osnovne akademske studije (OAS),
   2. master akademske studije (MAS),
   3. doktorske akademske studije (DAS),
   4. osnovne strukovne studije (OSS) i
   5. master strukovne studije (MSS).

     Na svakom nivou studija postoji bar jedan studijski program koji vi možete upisati, u zavisnosti od vašeg interesovanja.

    Zajedničko za sve studijske programe je da se upis vrši na FTN-u, i da za sve studijske programe važe ista pravila upisa koja važe na celom FTN. Sve informacije o upisu možete potražiti na web sajtu Fakulteta tehničkih nauka – upis.

Osnovne akademske studije (OAS)

Na osnovnim akademskim studijama DEET je matičan za sledeće studijske programe:

1. Energetika, elektronika i telekomunikacije – akreditovan 2019 (E1)
2. Primenjeno softversko inženjerstvo – u postupku akreditacije
3. Merenje i regulacija – u postupku akreditacije

Master akademske studije (OAS)

Na master akademskim studijama DEET je matičan za sledeće studijske programe:

1. Energetika, elektronika i telekomunikacije – akreditovan 2019 (E1)
2. Primenjeno softversko inženjerstvo – u postupku akreditacije
3. Merenje i regulacija – u postupku akreditacije

Doktorske akademske studije (DAS)

Na doktorskim akademskim studijama DEET je matičan samo za studijski program:

1. Energetika, elektronika i telekomunikacije – akreditovan 2019 (E1)

Osnovne strukovne studije (OSS)

Na osnovnim strukovnim studijama DEET je matičan samo za studijski program:

1. Elektrotehnika – u postupku akreditacije

Master strukovne studije (MSS)

Na master strukovnim studijama DEET je matičan samo za studijski program:

1. Elektrotehnika – u postupku akreditacije

    U meniju KONTAKTI navedena su imena prezimena svih rukovodioca studijskih programa kojima se možete direktno obratiti ako imate nekih dodatnih pitanja u vezi pojedinih studijskih programa.

     Unapred se radujemo susretu sa svakim od vas i zajedničkom radu i studiranju te ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja budite slobodni da se obratite kako u sekretarijatu DEET-a tako i putem email adrese: deet.ns@uns.ac.rs

    Pogledajte i preuzmite DEET – letak, kako bi ste saznali više informacija o samom Departmanu.