Rukovodioci studijskih programa – Primenjeno softversko inženjerstvo

Rukovodilac studijskog programa za Primenjeno softversko inženjerstvo za master akademske studije je:

dr Aleksandar Selakov
Zvanje: docent
Titula: doktor tehničkih nauka
Kancelarija:
Tel: 021/485-4538
E-mail: aselakov@uns.ac.rs