Kontakt

Departman za energetiku, elektoniku i telekomunikacije

Adresa:
Trg Dositeja Obradovića 6
21101 Novi Sad
Srbija

Telefon: +381(0)21/485-2558
Faks: +381(0)21/475-0572
Mail: deet@uns.ac.rs