Nagrade Departmana za 2016 godinu

Godišnje nagrade departmana (zahvalnice ili plakete) su dobili:

Dobitnik nagrade Zvanje Obrazloženje Oznaka
katedre
Nikola Vojnović asistent za razvoj modela i proračuna tokova snaga prenosnih i distributivnih mreža sa energetskim resursima koji su na mrežu priključeni preko uređaja energetske elektronike 221
Dejan Jerkan asistent za izuzetna dostignuća u istraživanju električnih mašina 222
Kalman Babković docent za izuzetnu posvećenost studentima i uspešno odbranjen doktorat 223
Aleksandar Minja asistent za entuzijazam sa kojim radi u nastavi, posvećenost u radu sa studentima 224
Nemanja Gazivoda Istraživač saradnik za ostvaren izuzetan i svestran doprinos u naučno-istraživačkim projektima 225
Dragan Kljajić asistent za uspešno objavljene naučne radove u časopisima sa SCI liste i sticanje uslova za odbranu doktorske disertacije. 226
Miodrag Milutinov predavač za uspešno objavljene naučne radove u časopisima sa SCI liste i sticanje uslova za odbranu doktorske disertacije 226
Dalibor Sekulić naučni saradnik za asistenta-saradnika sa najvećim brojem radova u 2016. godini 223
Čedomir Stefanović gostujuću profesor za člana DEET sa najvećim brojem citata u 2016. godini 224
Goran Stojanović Redovni profesor za nastavnika sa najvećim brojem radova u 2016. godini 223
Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo
za najznačajniji finansijski doprinos DEET iz poslova sa privredom